verslag Salih


Hallo, ik ben Salih en ik ben de site schrijver van deze week.

Op maandag zouden we normaal naar het VISO te Mariakerke gaan maar we hadden heel veel pech onderweg waardoor we er niet op tijd konden geraken. Jammer! In de namiddag zijn we naar de Krook gegaan en dat verliep wel gewoon goed.

Dinsdag was een gewone dag op school.

Woensdag kregen we een toets taalbeschouwing, die was makkelijk.

Op donderdag hadden we dan weer een toets Frans, van unité 23 intussen al.

Vrijdag was de leukste dag van de week. In de voormiddag waren er nog gewone lessen maar in de namiddag kregen we vrij om te spelen. We mochten zelfs snoepjes, drank en chips meenemen.

Een leuk einde van de week om de vakantie goed te beginnen.